Stvarna greška

Potrošač svoja prava, zbog stvarne greške, može realizirati ako o greški, u roku od dva mjeseca, obavijesti prodavača od dana otkrivanja greške. Potrošač o obavijesti i grešci mora detaljno opisati grešku i prodavaču omogućiti da pregleda stvar.

Potrošač koji na ispravan način prodavača obavijesti o greški, od prodavača ima pravo zahtijevati:

  • da ukloni grešku na robi ili da vrati dio plaćenog proizvoda u odnosu s greškom ili;
  • da robu s greškom zamijeni novom robom bez greške ili;
  • da vrati plaćeni iznos.

Ako postojanje greške na robi ili neispravnost u izvođenju usluge nije sporno, prodavač mora što prije i najkasnije u roku od 8 dana ispuniti zahtjeve potrošača iz prethodne stavke.

Prodavač u pismenom obliku potrošaču mora odgovoriti, u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva, ako je postojanje greške sporno.

Kada je greška stvarna:

  • ako stvar nema osobine potrebne za njezino normalno korištenje ili za promet;
  • ako stvar nema osobine potrebne za posebno korištenje za koje je kupac kupuje, a koje su prodavaču bile poznate ili koje bi morale biti poznate;
  • ako stvar nema osobine ili značajke koje su bile izričito ili prešutno dogovorene ili propisane;
  • ako je prodavač isporučio stvar koja ne odgovara uzorcima ili modelima, osim ako je uzorak ili model pokazan samo zbog obavijesti.

Primjerenost robe za normalno korištenje ocjenjuje se s obzirom na običnu robu iste vrste i uzimanjem u obzir bilo kakvih izjava prodavača o značajkama robe koje je dao prodavač ili proizvođač, oglašavanjem, predstavljanjem proizvoda ili informacijama na samoj robi.

Kako se ostvaruju prava zbog stvarne greške?

Kupac svoja prava, zbog stvarne greške, može realizirati ako o greški, u roku od dva mjeseca, obavijesti prodavača od dana otkrivanja greške.

Kupac u obavijesti i grešci mora detaljno opisati grešku i prodavaču omogućiti da pregleda stvar.

Za odgovornost za stvarne greške koriste se odredbe zakona koji uređuje obligacijske odnose i Zakona za zaštitu potrošača.

Kada prodavač ne odgovara za stvarne greške?

Prodavač za stvarne greške na robi ne odgovara ako se dokaže da su prošle dvije godine od isporuke robe. Smatra se da je greška na stvari tijekom isporuke postojala ako se pojavi u roku od šest mjeseci od isporuke. Prava potrošača prestaju dvije godine od dana slanja obavijesti o grešci.

Obrazac za prijavu stvarne greške:

U slučaju zamjene proizvoda ispunite: http://bit.ly/zamjenaKH

U slučaju povrata novca ispunite:http://bit.ly/povrataKH