Garancija

Roba ima garanciju ako je to navedeno na garancijskom certifikatu ili računu. Garancija vrijedi u skladu s uputama na garancijskom listu i predloženim računom.
Garancijski uvjeti za proizvode u internetskoj trgovini podliježu Zakonu o zaštiti potrošača.

Obrazac za povrat proizvoda u garanciji:

http://bit.ly/zamjenaKH